Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokackie za prowadzenie sprawy lub udzielanie porady prawnej ustalane indywidualnie, w zależności od charakteru danej sprawy, stopnia jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy.


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej


Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - podczas wykonywania czynności adwokata

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług, proszę o kontakt. Odpowiem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Paweł Anczarski

Tel.: 507 025 664, e-mail: anczarskipawel@gmail.com