SPRAWY KARNE

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i Prokuraturę i Urząd Skarbowy
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach
  • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku na etapie odbywania kary
  • prowadzenie spraw o ułaskawienie i ekstradycje
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i ich rodzin, rola oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz  prywatnych aktów oskarżenia
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług, proszę o kontakt. Odpowiem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Paweł Anczarski

Tel.: 507 025 664, e-mail: anczarskipawel@gmail.com